GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

Vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải:

 • Hệ thống quản lý của công ty có vẻ không suôn sẻ, mất định hướng?
 • Công ty luôn trong tình trạng thiếu người có năng lực quản lý?
 • Tình hình sử dụng lao động không hiệu quả?
 • Nhân viên không trung thành gắn bó với công ty?
 • Thu nhập người lao động trong công ty không cao trong khi hiệu quả kinh doanh của công ty lại thấp?
 • Công ty không có lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh?  
 • Và nhiều vấn đề khác…

LiNKER ra đời cùng với khách hàng thiết lập, cải tiến, hoàn thiện và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bằng các chính sách, cơ chế quản lý nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động và phát triển tổ chức bền vững.

LiNKER có đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm cùng với phương pháp và mô hình tiếp cận phù hợp thực tế. Linker sẵn sàng chia sẻ và chung sức cùng các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới và phát triển, bằng các loại hình dịch vụ tư vấn như:
 • Các thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp / chi nhánh / văn phòng đại diện
 • Xây dựng tầm nhìn và chiến lược kinh doanh
 • Thiết kế và tái cơ cấu tổ chức
 • Định biên nhân sự
 • Tuyển dụng và đánh giá
 • Phân tích và mô tả công việc
 • Đánh giá giá trị công việc và xây dựng hệ thống lương - thưởng
 • Xây dựng hệ thống quản trị & đánh giá thực hiện công việc
 • Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ
 • Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
 • Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên / khách hàng
 • Đào tạo và tập huấn về quản trị nhân sự
 • Các công cụ phần mền hỗ trợ quản lý và đánh giá