Phân tích và mô tả công việc

Ngày nay vai trò, tầm quan trọng của con người trong tổ chức đã được mọi người, mọi tổ chức thừa nhận và điều này ngày càng được khẳng định thông qua công tác quản lý nhân sự nhận được sự đặc biệt được quan tâm, coi trọng của lãnh đạo.
Tổ chức hình thành nên bởi con người, vận hành bởi con người, con người là yếu tố quyết định sự tồn tại và đi lên của tổ chức.
Tổ chức muốn đạt được mục tiêu đề ra thì phải gây dựng cho mình một đội ngũ lao động phù hợp về số lượng và chất lượng. 
 

Phân tích và mô tả công việc là việc đầu tiên cần phải làm của mọi nhà Quản trị nhân sự, là cơ sở cho những công tác quản lý. Bản mô tả công việc giúp nhà tuyển dụng giảm thiểu thời gian sàng lọc hồ sơ ứng viên ngay từ đầu bằng việc ứng viên “tự xem xét” điều kiện phù hợp và khả năng đáp ứng của mình đối với vị trí đăng tuyển để có thể quyết định nộp đơn xin việc hay không. Chính vì vậy phân tích và mô tả công việc được coi là công cụ quản trị nhân sự tốt. 
Hiện nay phân tích và mô tả công việc được áp dụng rất nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam vấn đề phân tích và mô tả công việc trong các doanh nghiệp hầu như chưa áp dụng vì có khá nhiều khó khăn trong việc xây dựng nó. Hiểu được khó khăn đó Linker ra đời để tư vấn, giải quyết vấn đề phân tích và mô tả công việc.
Xây dựng bản mô tả công việc càng chi tiết giúp các nhà quản trị có quyết định chính xác trong bố trí, sử dụng lao động, phân định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cán bộ tránh chồng chéo, trùng lặp. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành và đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong đánh giá, sử dụng lao động. Hãy đến với Linker chúng tôi sẽ giúp bạn có được một đội ngũ nhân viên hoàn hảo.