Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực

Hoạt động hiệu quả của Doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một trong những yếu tố quyết định là chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực bao gồm cả lao động quản lý và lao động hoạt động trực tiếp và gián tiếp trong quá trình sản xuất – kinh doanh của các Doanh nghiệp
Phát triển nguồn nhân lực phải đảm bảo chất lượng, đồng bộ, chú trọng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao. Đổi mới cơ bản và toàn diện đào tạo nhân lực theo hướng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế
Trong khi nhiều nhà lãnh đạo theo đuổi trạng thái an lạc của một nền kinh tế không có sự cọ xát thì phát triển nhân lực năng nổ là cần thiết và chắc hẳn tạo ra sự cọ xát. Nó buộc mọi người ra khỏi vùng thư thái của mình và tham gia vào việc giải quyết những khác biệt giữa các cá nhân với các quan điểm và kinh nghiệm khác nhau.
Đầu tiên, tổ chức môi trường đúng đắn để tạo ra sự cọ xát hữu ích; tập hợp mọi người với những kinh nghiệm khác nhau; đầu tư thời gian đủ để họ phát triển những hiểu biết đã được chia sẻ; xác định rõ những yêu cầu thực hiện khắt khe.
Thứ hai, cung cấp cho nhân viên các công cụ giúp họ đàm phán các phương pháp hứa hẹn đạt được kết quả; chỉ rõ những điểm hành động buộc những người tham gia đưa ra một giải pháp đáp ứng được yêu cầu thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
Những hành động này đủ để trở thành những thách thức khi chúng xảy ra bên trong một công ty đơn lẻ nào đó. Nhưng mọi thứ trở nên thách thức và bổ ích hơn khi các công ty kết nối nhân lực đa biên giới trong thế giới phẳng.
Các công ty hàng đầu nhận thấy rằng nghề nghiệp ngày nay không còn là một chiếc thang với những nấc thang nối nhau thẳng tắp nữa. 
Cuối cùng, khái niệm của sản xuất đại trà theo yêu cầu khách hàng chuyển sang một phương thức mới để làm sao vừa hoàn thành công việc vừa vun đắp nghề nghiệp được gọi là “sản xuất chuyên nghiệp theo yêu cầu của khách hàng”.
 

LiNKER VIETNAM sẽ cùng bạn lập kế hoạch cho sự phát triển nguồn nhân lực
Quan điểm phát triển.
Mục tiêu phát triển.
Định hướng phát triển.
Các giải pháp.
Tổ chức thực hiện.