Đào tạo và tập huấn về quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự hay còn gọi là quản lý con người. Ta biết rằng tổ chức là một tập hợp gồm rất nhiều cá nhân, gồm nhiều tính cách, thói quen, năng lực đa dạng, khác nhau. Liệu rằng khi tập trung tất cả những điều đó lại vào một tổ chức có xảy ra mâu thuẫn không? Chắc chắn là có. Khi đó vai trò của nhà quản trị nhân sự rất quan trọng. Một trong những yêu cầu chính của quản trị nhân sự là tìm ra đúng người, đúng số lượng và đúng thời điểm trên các điều kiện thỏa mãn cả doanh nghiệp và nhân viên mới. Khi lựa chọn được những người có kỹ năng thích hợp làm việc ở đúng vị trí thì cả nhân viên lẫn công ty đều có lợi.
Linker sẽ giúp bạn trở thành một nhà quản trị nhân sự giỏi như thế nào?
1. Phải đáp ứng được 3 mục tiêu sau:
Mục tiêu xã hội: tạo công ăn việc làm, tuân thủ theo pháp luật…
Mục tiêu tổ chức: đạt lợi nhuận, xây dựng văn hoá tổ chức tốt đẹp…
Mục tiêu cá nhân: nhu cầu bản thân, nhu cầu công việc…
2. Phải biết được chức năng chính của nhà quản trị nhân sự:
Chức năng hoạch định
Chức năng tổ chức
Chức năng lãnh đạo
Chức năng kiểm tra
3. Biết được nhiệm vụ của nhà quản trị nhân sự:
Xây dựng chính sách
Cung cấp dịch vụ
Là 1 nhà tư vấn
Kiểm tra
Muốn quản trị nhân viên thành công, muốn nhân viên an tâm nhiệt tình công tác, nhà quản trị phải có những bí quyết riêng. Nghệ thuật quản lý nhân sự dựa trên những bí quyết đơn giản nhưng rất hiệu quả nhằm tăng năng suất làm việc của nhân viên, tăng lợi nhuận và sự thỏa mãn của khách hàng. Nhân viên làm việc năng suất hơn nếu như họ biết bạn muốn họ làm cái gì, họ được khen ngợi khi làm đúng và bị khiển trách rõ ràng nếu làm việc không tốt, nhưng nhân cách của họ cũng phải được tôn trọng. Những nhà quản trị nhân sự áp dụng những bí quyết này ít bị căng thẳng và dễ đạt được thành công. Đến với Linker bạn sẽ được tư vấn, đào tạo và huấn luyện về những bí quyết này.