Hoạt động Marketing

  • Xây dựng chiến lược sản phẩm / dịch vụ  
  • Xây dựng các chiến lược thương hiệu
  • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
  • Xây dựng chiến lược truyền thông, PR
  • Tổ chức sự kiện
  • Thiết kế và cho thuê bảng quảng cáo ngoài trời