Giới thiệu

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
0942 56 86 96

TÍNH CÁCH VÀ TRIẾT LÝ CỦA LINKER
     Giá trị cốt lõi
Nguồn nhân lực lấy kinh nghiệm và kiến thức làm trọng
Chỉ tính phí khi mang lại hiệu quả cho khách hàng
Mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, lo cùng nỗi lo với khách hàng
Uy tín Tin cậy

Triết lý LiNKER
Leading
Impression
Nonesuch
Knowledge
Education
Responsibility
Luôn là đơn vị dẫn đầu
Luôn là đơn vị ấn tượng
Luôn là đơn vị khác biệt
Luôn hiểu biết thấu đáo
Luôn học hỏi
Luôn có trách nhiệm

Slogan:  Người đồng hành xuất sắc - Outstanding Partner Always

Tính cách Logo

Thân thiện
Linh động
Trách nhiệm
Hiệu quả
Chân thành